Ahoj školáci,
studenti, kolegové a všichni sportovní přátelé.
Motto: Volný čas mládeže je velmi cenná deviza, věnujme mu tedy patřičnou pozornost a pečujme o podmínky pro jeho naplnění.

Vstupujete na stránky Okresní rady Asociace školních sportovních klubů Plzeň město, p. s., kde se dozvíte aktuální informace ze školního sportu v Plzni. V posledním roce prošla AŠSK mnohými změnami: placení členských příspěvků za každého registrovaného člena, změna systému přidělování dotací okresním radám, úprava právního postavení okresních rad v souvislosti s přechodem na pobočné spolky. Povinný výběr členských příspěvků se odrazil v poklesu počtu pracujících školních sportovních klubů i celkového počtu členů. Okresní rada Plzeň město má k 1. 3. 2017 celkem 44 školních sportovních klubů ze základních a středních škol, které sdružují celkem 3434 členů.

Za školní rok 2017/2018 okresní rada opět vyhodnotila nejúspěšnější školy ve školních sportovních soutěžích. Ze základních škol to byla 25. základní škola, Chválenická ul., ze středních škol Masarykovo gymnázium.

V poslední době vyhlásila AŠSK řadu nových projektů: jistě jste si všimli, že některé soutěže jsou zařazeny do Sportovní ligy základních škol. Ve školním roce 2018/2019 bude obdobně pro střední školy Sportovní liga středních škol, do níž budou zařazeny vybrané soutěže. Dalším je projekt Sportuj ve škole, který nabízí preventivní programy pro zlepšení zdravého životního stylu. Ke zlepšení nabídky pohybových aktivit patří i projekt 3. hodina tělesné výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ.

Možností ke sportování máte tedy dostatek. Jen je využít! Můžete se obrátit na Vaše vyučující tělesné výchovy, kteří vám jistě ochotně poradí a vyjdou vstříc s vašimi návrhy sportovních aktivit. Školní sportovní soutěže jsou ukázkou vašeho sportovního úsilí, vůle a dalších osobních vlastností. Jsou také příležitostí k Vašemu vzájemnému setkání - kamarádů i kolegů z různých škol, k změření Vašich výkonů a sportovních dovedností. I když při mnohých turnajích pracují nervy a emoce, a adrenalinu je někdy až příliš, věřím, že nakonec vždy zcela převládne přátelství, ohleduplnost, hezké zážitky a smysl pro fair play. Reprezentace školy na soutěžích posílí jistě také vaši sounáležitost se školou a pocit, že vítězíte či závodíte nejen za sebe, ale právě za vaši školu.    

Přeji Vám, aby Vám sportování přinášelo radost z pohybu, uspokojení z vlastních sportovních výkonů a splnění Vašich sportovních představ i ve školním roce 2018/2019.

Mgr. Ladislav Harvánek, předseda Okresní rady AŠSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soutěže s partnery: