Ahoj školáci,
studenti, kolegové a všichni sportovní přátelé.
Motto: Volný čas mládeže je velmi cenná deviza, věnujme mu tedy patřičnou pozornost a pečujme o podmínky pro jeho naplnění.

Vstupujete na stránky Okresní rady Asociace školních sportovních klubů Plzeň město, p. s., kde se dozvíte aktuální informace ze školního sportu v Plzni. V posledním roce prošla AŠSK mnohými změnami: placení členských příspěvků za každého registrovaného člena, změna systému přidělování dotací okresním radám, úprava právního postavení okresních rad v souvislosti s přechodem na pobočné spolky. Povinný výběr členských příspěvků se odrazil v poklesu počtu pracujících školních sportovních klubů i celkového počtu členů. Okresní rada Plzeň město má k 1. 3. 2016 celkem 42 školních sportovních klubů ze základních a středních škol, které sdružují celkem 3277 členů.

Školní rok 2015/2016 z hlediska úspěchů na republikové úrovni opět stojí za pozornost. Největšího úspěchu dosáhla 33. ZŠ - 1. místo 33. ZŠ ve florbalu žáků IV. kat. a 2. místo ve fotbalu McDonald. Dívky ze Sportovního gymnázia vyhrály republikové finále v plážovém volejbalu. Dívky 31. ZŠ a hoši 22. ZŠ získali shodně 2. místo v republikovém finále v házené IV. kat., které úspěšně organizovala Bolevecká ZŠ. V házené reprezentovaly Plzeň a Plzeňský kraj také dívky ze Střední zdravotnické školy Plzeň, které v VI. kat. obsadily 4. místo. Dívky z Obchodní akademie získaly 5. místo v basketbalu 3x3, rovněž tak chlapci z Gymnázia L. Pika ve florbalu. Kompletní výčet dalších republikových umístění najdete v oddíle Dokumenty ke stažení.  

Tyto výsledky jsou ale jen špičkou vaší sportovní činnosti. Nezapomeňte, že činnost AŠSK začíná akcemi na Vaší škole! Okresní, krajská a republiková finále jsou jejich příjemným, ale náročným pokračováním.

V poslední době vyhlásila AŠSK řadu nových projektů: jistě jste si všimli, že některé soutěže jsou zařazeny do Sportovní ligy základních škol. Dalším je projekt Sportuj ve škole, který nabízí preventivní programy pro zlepšení zdravého životního stylu. Ke zlepšení nabídky pohybových aktivit patří i projekt 3. hodina tělesné výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ. V minulém roce odstartoval v návaznosti na OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) projekt Sazka Olympijský víceboj.    

Možností ke sportování máte tedy dostatek. Jen je využít! Můžete se obrátit na Vaše vyučující tělesné výchovy, kteří vám jistě ochotně poradí a vyjdou vstříc s vašimi návrhy sportovních aktivit. Školní sportovní soutěže jsou ukázkou vašeho sportovního úsilí, vůle a dalších osobních vlastností. Jsou také příležitostí k Vašemu vzájemnému setkání - kamarádů i kolegů z různých škol, k změření Vašich výkonů a sportovních dovedností. I když při mnohých turnajích pracují nervy a emoce, a adrenalinu je někdy až příliš, věřím, že nakonec vždy zcela převládne přátelství, ohleduplnost, hezké zážitky a smysl pro fair play. Reprezentace školy na soutěžích posílí jistě také vaši sounáležitost se školou a pocit, že vítězíte či závodíte nejen za sebe, ale právě za vaši školu.    

Přeji Vám, aby Vám sportování přinášelo radost z pohybu, uspokojení z vlastních sportovních výkonů a splnění Vašich sportovních představ i ve školním roce 2016/2017.

Mgr. Ladislav Harvánek, předseda Okresní rady AŠSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soutěže s partnery: