Porada předsedů

 

V úterý 18. 9. 2018 v 15,30 hod. se bude konat porada předsedů ŠSK. Porada bude v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova ul. v místnosti č. 326 – 3. patro. Projednávat se bude program a termíny soutěží na školní rok 2018/2019 a hodnocení soutěží v minulém školním roce a nové podmínky financování AŠSK 

  

Nejúspěšnější základní školou ve školním roce 2017/2018 se stala 25. základní škola, Chválenická ul.  a nejúspěšnější střední školou Masarykovo gymnázium. Podrobný přehled bodovaného pořadí je v přílohách v sekci Dokumenty ke stažení. 

 

 

 

 

 

 

 

Nejúspěšnější základní školou se stala 1. základní škola a nejúspěšnější střední školou Masarykovo gymnázium. Podrobný přehled bodovaného pořadí je v přílohách v sekci Dokumenty ke stažení.  

 

Soupiska na krajské soutěže

Pro účast na krajských soutěžích používejte výhradně novou 2a Prezenční listinu soutěžících, kde je kromě adresy školy uvedeno IČO školy a dodatek, že pedagogický pracovník bude vykonávat dozor po celou dobu soutěže. Jinak nebude družstvo připuštěno k soutěži. Soupisku si stáhněte v oddíle dokumenty ke stažení nebo v oddíle krajské soutěže.

Termíny soutěží

Aktualizované termíny soutěží najdete v oddíle Soutěže. Chybějící termíny budou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Zápis z porady předsedů

Zápis z porady předsedů 17.9.2015 najdete v oddíle Dokumenty ke stažení.

Minifotbal - IV. kategorie

Na minifotbal IV. kategorie jsou přihlášeny následující školy: 16.zš, 17.zš, Benešova zš, 15. zš, Bolevecká zš, 11.zš, 1.zš, 33.zš, 20.zš, 31.zš, 2.zš, 28.zš. Tento počet umožní odehrát turnaj ve dvou skupinách, nebudeme hrát ve třech obvodech jeko obvykle.

Zápis z porady přesedů

Zápis z porady předsedů ŠSK 10.10. 2013 najdete v oddíle "Dokumenty ke stažení".

Temíny okrskových a okresních kol ve florbalu

Obvod 1 - Slovany-Doubravka: na 25. ZŠ: HIII - 17.10., DIII - 14.10., HIV - 7.11., DIV - 4.11.

Obvod 2 - Lochotín: na 4. ZŠ: HIII, DIII - 5.11., HIV, DIV - 8.11.

Obvod 3 - Bory-Skvrňany: 11. ZŠ: HIII, DIII - 23.10., HIV, DIV - 24.10.

 

Okresní finále:      

                    HIII: 25. ZŠ 21.11.

                    DIII: 11. ZŠ 13.11.

                    HIV: 25. ZŠ 25.11.

                    DIV: 11. ZŠ 14.11.

 


Soutěže s partnery: